Stručné informace

Vyučovaný předmět: Řízení lidských zdrojů, sociologie. Působí ve funkci odborného garanta studijního oboru Personální management v průmyslových podnicích a dále také jako zástupce vedoucího katedry inženýrské pedagogiky.