Stručné informace

Vyučovaný předmět: Nové trendy v personalistice - cvičení.