Stručné informace

Vyučovaný předmět: Informační technologie a počítačová gramotnost. Působí jako vedoucí katedry inženýrské pedagogiky. Také je členem Akademické senátu ČVUT.