Stručné informace

Vyučovaný předmět: Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj, Nové trendy v personalistice. Působí jako odborná asistentka katedry andragogiky a personálního řízení na FF UK.