Stručné informace

Stručné informace

Vyučované předměty : Nové trendy v personalistice a Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj. Mgr. Zuzana Beňová působí jako metodička, konzultantka, trenérka, aktivnímu lektorování se věnuje od roku 1995.