Stručné informace

Stručné informace

Vyučované předměty : Sociální psychologie a Obecná psychologie a psychologie osobnosti. Dále pracuje pro Psychologický ústav AV ČR, kde řeší se svými kolegy výzkumný projekt zaměřený na resilienci, regulaci emocí a změny v motivaci posádky v extrémních podmínkách izolace (simulovaný let na Mars). Je členkou Mezinárodní organizace pro mezikulturní psychologii (IACCP) a participuje na několika mezikulturních projektech. Má psychoterapeutický výcvik.