Stručné informace

Vyučovaný předmět: Psychologie práce a organizace - cvičení