Stručné informace

Stručné informace

Vyučované předměty : Statistické metody v rozhodování, Ekonomická statistika, Management jakosti. Dále vyučuje na fakultě strojní.